HEDEFLER

 

ARCH 714 DERSİNDEN AOÇ ARAŞTIRMALARI’NA

-2013-2014 öğretim döneminde, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Arch 713 koduyla açılan stüdyo dersi, çalışma alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği’ni seçti. İlk dönemin amacı AOÇ’yi kavramsal düzeyde incelemek ve AOÇ’deki tahribatın boyutlarını ortaya koymaktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, AOÇ ile ilgili pek çok kaynağın ve farklı bakış açısının var olduğu, AOÇ’nin bu çoklu değer sistemini inceleyen veri ve çalışmaların bir araya getirilmesi gerektiği ortaya çıktı. İkinci dönem ise AOÇ ile ilgili araştırmalar yapmaya devam etmenin yanında AOÇ’yi esas alan bir web sayfa açılması kararı alındı. Web sayfanın hayata geçirilmesindeki ana amaç ders kapsamında elde edilen tüm sonuçların ve önceden yapılmış çalışmaların paylaşılmasını sağlamaktı.

BULGULAR VE HEDEFLER

-Atatürk Orman Çiftliği alanında kuruluş amacıyla örtüşmeyen kullanımların yaygınlaşması ve yağmalanmanın yolunun açılması 1950’li yıllara dayanıyor. Bu sürecin akıbetinin ne olacağı konusunun son 10 yılda daha sık gündeme gelmesi ise yerel yönetimlerin yetki alanları ve hizmet sunum biçimlerinden kentli haklarına, koruma alanlarına erişim sorunundan bu alanlarında uygulanan dönüşümün niteliğine birçok dinamiği ve problemi içinde barındırıyor.

-AOÇ’de yaşanan olumsuz sürecin başlıca sebeplerini, AOÇ’nin taşıdığı anlam ile ilgili bilinç eksikliği, alanın taşıdığı rant potansiyeline dönük baskı ve AOÇ’nin temsil ettiği değerlerin hedef alınması oluşturuyor. Araştırma grubu, varlığı tehdit altında olan AOÇ’ye sahip çıkmanın gereğinin, öncelikle konuyu farklı ölçeklerde irdeleyen araştırmaların bir araya getirilmesi; alanla ilgili verilerin güncellenmesi, AOÇ tasarısının temelini oluşturan felsefenin yeniden hatırlanması ve AOÇ’nin geleceği için ortak bir bakış geliştirilmesi olduğuna inanıyor.

-AOÇ’nin farklı yönlerini açımlayan bir bilgi ağının oluşturulması ve konuyla ilgili duyarlılık geliştirilmesi, ‘sürekliliği’ ve ‘kaynakları erişilebilir’ olan medya araçlarının kullanımını gerektiriyor. AOÇ Araştırmaları web sayfası, bu yoksunluğu gidermek ve AOÇ konusunda kamuoyu oluşturmak için umutlu ve kararlı bir başlangıç olmak iddiası ile ortaya çıkıyor.

-AOÇ Araştırma Grubu, alandaki değer kayıplarının ve bu kayıpların sosyal, ekolojik, toplumsal ve kültürel boyutlarını ortaya koyarken aslında bir emanete sahip çıkarak Ankara’nın geleceği için daha iyi anlaşılan, korunan ve yönetilen bir AOÇ amaçlıyor.

 

AOÇ Araştırma Grubu adına, Selin Çavdar, Haziran 2014


AOÇ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK SEMİNER DİZİLERİ 

2010 YILINDA KULLANIM HAKLARI Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten beridir, çok büyük bir değişim geçirmekte olan Atatürk Orman Çiftliği’nin durumu konusunda, toplumun farklı kesimleri çeşitli kaygılar taşıyor. Cumhuriyet döneminin kuruluş yıllarında 1925 yılından başlayarak yapımı gerçekleştirilen, toplumsal, örgütsel, tarımsal, çevresel ve üretim açısından yenilikçi ve modern bu kültürlenme mekanı; son iki yıldır içinden geçirilen ve geçirilmekte olan yollar, yıkılan yapılar, erimeye terkedilen çevreler, kullanımı dönüştürülen alanlar, 78 yıllık dinlence ve kültür alanı Hayvanat Bahçesi’nin kapatılması, tarım alanından dönüştürülen ‘tema park’ve en yüksek rakımlı tepesinde yapılan başbakanlık hizmet binası ile yıkım ve dönüşüm geçirmeye açılmış durumda.

20 Mart 2014 gününden başlayarak her hafta Perşembe günü saat 12.30-13.45 arasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu’nda bir konuşmacımız konuk olacak. Gerek ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin eskiden beri farklı değerlerini stüdyolar, tezler, bilimsel araştırmalar ve projelerle gündemde tuttuğu AOÇ üzerinden ürettikleri, gerekse uzman kişi ve kurum temsilcilerinin birikimleri, bu konuşma dizisi dolayımıyla kamuoyuyla paylaşılacak; AOÇ’nin kendi değerlerini ve Ankara’nın geleceği için önemini gündemde tutacağız.

Katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

 

 

 

Mart, Nisan, Mayıs 2014 Etkinlik Programları