ÖĞRENCİ PROJELERİNDE AOÇ

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ARCH 714 DERSİ ARAŞTIRMA ve ÜRÜNLERİ (Bahar 2014)

 

Melek Pınar Uz, Damla Tekin (2014)  “Atatürk Orman Çiftliği’nin Halk için Anlamı: Anket ve Sözlü Görüşme Raporu“(The Meaning of the Atatürk Forest Farm for the Citizens of Ankara: Outcome of a Questionnaire and a Series of Interviews), ODTÜ, Ankara.

 

Yalçın Yılar, Kamran Farshchi, (2014) Atatürk Orman Çiftliği (1925-1937) Filmi” (A Film for the Atatürk Forest Farm from 1925 till 1937), ODTÜ, Ankara.

 

Murat Aydınoğlu, Cenk Çeşmeli, Özlem Özdener  (2014)  “AOÇ Arazileri İnternet Tabanlı Haritalandırma Projesi(A GoogleMap Database over the Atatürk Forest Farm: The Current Land Use)”, ODTÜ, Ankara.

 

Loredana Gal  (2014) “The Economic Impact of Theme Parks on Regions” (Tema Parklarının Bölgeler Üzerindeki Ekonomik Etkisi),  ODTÜ, Ankara.

 

Mohammadjavad Shahri (2014a)AOÇ: The Open Space of Ankara” (Ankara’nın Açık Yeşil Alanı olarak AOÇ), ODTÜ, Ankara.

 

Mohammadjavad Shahri (2014b)Green Space and its Effects on Our Lives” (Yeşil Alanlar ve Yaşamımız Üzerindeki Etkileri), ODTÜ, Ankara.

 

Berivan Polat (2014) “Atatürk Orman Çiftliği’nin Kent Parklarıyla Karşılaştırılması” (Comparing Atatürk Forest Farm with Other Global Urban Parks: Case of Central Park NY; Tiergarten Berlin; Hyde Park, London) ODTÜ, Ankara.

 

  

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ARCH 713 DERSİ ARAŞTIRMA ve ÜRÜNLERİ (Güz 2013)

 

Seçil Özcan, Suzan Çağıl Cesur (2013) Lost in Memory: Marmara Hotel in Atatürk Forest Farm” (Bellekte Bir Hayalet: Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Marmara Oteli), ODTÜ, Ankara.

 

Sıla Karataş, Deniz Mutlu (2013) “Changing Routes on AOÇ in Two Years Time: Comparative Scenarios from March 2011 and from July 2013″ (AOÇ Arazisindeki Değişen Yollar / Şaşırtıcı Rotalar: Mart 2011 ve Temmuz 2013’ten Karşılaştırmalı Yol Senaryoları), ODTÜ, Ankara.

 

Mehri Kazemi, Melody Safarkhani (2013)

 

Yousef Zamani (2013) Urban Forest, City Lung” (Kent Ormanı, Şehrin Akciğerleri), ODTÜ, Ankara.

 

Obeid Eskendernezhad (2013)

 

Cansu Demir (2013) Atatürk Forest Farm As an Active Recreation Area in Terms of Recreating the Self” (Bireyi Yeniden Kültürleyen Bir Etkin Rekreasyon Alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği), ODTÜ, Ankara.

 

Hadi Javani (2013) AOÇ in Heterotopia Assessment: Heterotopia of Power” (AOÇ ve Heterotopya: İktidarın Heterotopyası), ODTÜ, Ankara.

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZ OKULU’NDA AOÇ (2005)

Tekel, Ayşe, Çiğdem Varol, Özge Yalçıner Ercoşkun, Nilüfer Gürer (2005) “Bir Yaz Okulu’nun Ardından: Atatürk Orman ÇiftliğiPlanlama, 2005/4; 26-33.

 

ODTÜ KENTSEL TASARIM STÜDYOSUNDA AOÇ  (1999)